De Bijbel is momenteel in meer dan 1800 talen geheel of gedeeltelijk vertaald, en er komen jaarlijks vertalingen bij.

Vertalingen (dl 1)

De Bijbel is momenteel in meer dan 1800 talen geheel of gedeeltelijk vertaald, en er komen jaarlijks vertalingen bij.
Eén van de oudste vertalingen is de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuagint (= zeventig) kwam tot stand in Egypte en heet zo omdat (volgens de legende) zeventig mannen aan de vertaling hebben gewerkt.

In de vierde en vijfde eeuw na Christus werd Latijn de algemene voertaal. Het was eeuwenlang de kerktaal en ook de taal van de wetenschap. De Latijnse vertaling werd rond 384 door Hiëronymus voltooid en wordt de Vulgata (de algemeen verbreide) genoemd.

Bekende Nederlandse bijbelvertalingen zijn:
De Statenvertaling (SV). De Nederlandse overheid gaf de opdracht voor deze beroemde vertaling die uitkwam in 1637, nadat er zo’n 20 jaar aan was gewerkt.
De Nieuwe Vertaling (NV) kwam in 1951 uit. Deze was bedoeld als een bijbelvertaling in hedendaags Nederlands. Veel mensen blijven een voorkeur houden voor de Statenvertaling.
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, gereed in 2002) is een gezamenlijke vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting.

Veel jongeren hebben moeite om de NV te lezen. Om daarin te voorzien zijn er twee nieuwe uitgaven uitgekomen: de Groot Nieuws Bijbel en Het Boek (deels een parafrase).