Kerstenen deel 4

Kerstenen is een ander woord voor ‘christen-maken’ en is de letterlijke uitvoering van Jezus’ woorden in Matt. 28: “Maak al de volken tot Mijn discipelen.” Kerstenen heeft dus betrekking op volken, naties en culturen en is in de geschiedenis op twee manieren gebeurd:

Kerstenen (dl 4)

Kerstenen is een ander woord voor ‘christen-maken’ en is de letterlijke uitvoering van Jezus’ woorden in Matt. 28: “Maak al de volken tot Mijn discipelen.” Kerstenen heeft dus betrekking op volken, naties en culturen en is in de geschiedenis op twee manieren gebeurd:

– met het zwaard, gekoppeld aan een politiek doel. Een vroeg voorbeeld uit de Westeuropese geschiedenis (ongeveer 500) is de Frankische koning Clovis, die alle Frankische stammen en later alle Gotische stammen kerstende. Drie eeuwen later volgde Carolus Magnus, bij ons bekend als Karel de Grote, dezelfde tactiek toen hij de Saksen voor het christendom veroverde. Een van zijn decreten luidde: “Wie in het Saksische volk zich verbergt en nalaat zich te laten dopen om een heiden te blijven, moet sterven.”
– met het Woord, gekoppeld aan onderwijs. Een vroeg voorbeeld is Patrick, die aan Ierland het Evangelie bracht. Ongeveer 100 jaar later stichtte Columba christen-gemeenschappen in Ierland, Iona en Schotland, van waaruit het Evangelie werd verspreid over grote delen van Brittannië en het continent van Europa, tot aan de Oostzee en de Bodenzee toe.