Wijsheid van Salomo deel 3

Behalve om zijn prachtige tempel, is Salomo bekend als de wijze koning. Bij Salomo zie je letterlijk dat hij zijn regering begon met eerbied en ontzag voor God en dat hij zo wijsheid ontving.

Wijsheid van Salomo (dl 3)

Behalve om zijn prachtige tempel, is Salomo bekend als de wijze koning. Bij Salomo zie je letterlijk dat hij zijn regering begon met eerbied en ontzag voor God en dat hij zo wijsheid ontving. Hij voelde zich veel te jong en onervaren om het volk Israël te regeren, om de juiste keuzes te maken. Op een nacht had hij een droom waarin God hem vroeg wat hij wilde hebben. Toen vroeg hij om wijsheid en kennis om het volk Israël leiding te kunnen geven. En God gaf hem de belofte: “Omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen en Mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdom of eer of om de dood van uw vijanden of een lang leven, maar om wijsheid en kennis om mijn volk goed te leiden, daarom geef Ik u de wijsheid en kennis waarom u vroeg.

In drie bijbelboeken heeft Salomo zijn wijsheid voor het nageslacht vastgelegd:

Boek Inhoud Vorm
Spreuken

Prediker

Hooglied

Levenslessen

Levenswijsheid

Huwelijksliefde

Spreekwoorden

Proza

Liederen