DNA overeenkomst tussen mens en aap.

Opmerking van een evolutionist: Zo zijn 98,7 procent van de genen van de mens gelijk aan die van de chimpansee, 97,7 procent aan die van de gorilla en 96,4 procent aan die van de orang-oetan. Een opmerkelijk gevolg hiervan is dat we een bloedtransfusie van een chimpansee zouden kunnen krijgen als de bloedgroepen gelijk zijn (wat ook het geval is bij bloedtransfusies bij mensen onderling). Dit kunt u nalezen in “Want mens en dier hebben hetzelfde lot…” van Jane Goodall en Marc Bekoff en in “De aangeklede aap; het dier in de mens” van Desmond Morris. Zelf vindt ik dit een sterk argument vóór de evolutietheorie.

Antwoord van een gelovige wetenschapper: Juist die grote overeenkomst in het genetisch materiaal overtuigt mij dat een mens iets bezit wat een dier mist: een “niet-stoffelijk iets”, een geest die bewustzijn geeft. Ik kan niet geloven dat moleculen eiwit, DNA enz. kunnen denken. Wanneer u de biochemie van mensen en apen vergelijkt, zult u nog veel grotere verwantschap zien dan tussen het genetisch materiaal. (zie de biochemical pathways op www.expasy.org/cgi-bin/show_thumbnails.pl ). Dan zijn we zelfs verwant aan ratten, muizen en dergelijke. Wanneer we de vergelijking naar nog kleinere bouwstenen verleggen: de moleculen, zijn we zelfs verwant met planten. En gaan we nog iets kleiner kijken: naar de atomen, dan verschillen we zelfs niet van de aarde waarop we lopen en waarin ons lichaam na de dood terugkeert.

Omgekeerd kunnen we opmerken, dat wanneer we naar iets kijken dat verder gaat dan de lichamen van apen en mensen, we grote verschillen opmerken. Verschillen in intellect, in het relationele aspect en in het morele bewustzijn. Vooral het morele bewustzijn wijst er op, dat mensen iets bezitten dat boven hen uitstijgt: een geest. Het bezit van die geest wijst op de Geest van God.