Wie is deze Allah, de God van de Moslims? (recensie)

 

Bespreking van het boek ‘Wie is deze Allah?’, van de Nigeriaanse islamoloog G.J.O. Moshay. Door een vergelijking van Gods openbaring in de Bijbel en Allah’s ‘openbaring’ in de Koran stelt hij zijn lezers in staat hun eigen conclusies te trekken.
Recensie door R.H. Matzken.

Wie is deze Allah? Door G.J.O. Moshay, uitg. Moria Hilversum, 200 pag.

Geloven de moslims in dezelfde God als de christenen (en de joden)? Meer dan ooit houdt deze vraag de mensen bezig. Voor christenen is het antwoord van essentieel belang voor de manier waarop moslims benaderd moeten worden. Voor niet-christenen ligt hierin de oplossing voor de ideologische en politieke aanpak van het conflict. Voor moslims is het geen vraag, want de Koran is hierin duidelijk; zij verwijzen naar Soera 29 vers 46 van de Koran waar staat: “Onze God en uw God zijn één.”

Dr. Moshay is christen-islamoloog aan de universiteit van Ibadan, Nigeria. Zijn boek is opgedragen aan alle christenen in Noord-Nigeria die in maart 1987 en tijdens de Maitatsine crisis door dienaren van Allah zijn vermoord. In het bijzonder is het geschreven ter nagedachtenis van Kaduzu Shebuka, oudste van de ECWA gemeente te Tundun Wada, Kaduna, die bij een van de islamitische aanvallen voor zijn kerk met benzine werd overgoten en levend verbrandde.

Moshay’s boek getuigt van een diepgaande kennis van de moslimgeschriften, naast de Koran ook de Hadith en de Sjaria, getuige de uitgebreide Literatuurlijst. Van de elf hoofdstukken citeren wij enkele kernachtige uitspraken uit het eerste hoofdstuk: Allah en geweld.

“Elke moslim die niet gewelddadig is, is nauwelijks een echte moslim te noemen” (p. 32)
Zwaarden zijn de sleutels tot het Paradijs”; “Het Paradijs ligt in de schaduw van zwaarden
(uit de Hadith van Kanz AlMuttaqi deel II pp. 252-286)
Hij die vlucht (wegrent van het gevecht) hoort niet bij ons” (de profeet Mohammed, p. 43)
“Als ik door het geloven en volgen van het evangelie van Jezus Christus een vijand van Allah word, wie zou die Allah dan zijn?”
(p. 47)

Het aantrekkelijke van dit boek is niet alleen Moshay’s grote belezenheid, maar vooral zijn mededogen jegens de misleide moslims. Daarom willen wij dit boek bij alle Nederlanders en Vlamingen krachtig aanbevelen, niet alleen bij de autochtonen maar ook bij de allochtonen. Het boek is academisch van niveau en laat zich toch makkelijk lezen door de leraren, schoolbesturen, leerlingen, studenten en ouders, die nu eindelijk wel eens willen weten hoe het toch zit met die islam.