Bronnen van de islam: Koran, soenna en Hadith

Bronnen van de islam: Koran, soenna en Hadith
Koran, sira of soenna en Hadith zijn de bronnen waaruit iedere moslim zijn of haar geloof put! De enige manier voor de moslim om in de hemel te komen is om 100% zich te houden aan de bronnen in volledige onderwerping (letterlijke betekenis islam) aan Allah. Er is geen enkele tolerantie jegens andere godsdiensten. De enige juiste exacte vertaling van de Koran is die van prof. dr. Kramer. Andere vertalingen zijn onderhevig aan takiya. Hierdoor is in het Westen een compleet vertekend beeld van de islam ontstaan, dat via de media en voorlichting wordt verspreid. Zo kent de islam geen vergeving en het is een religie van zelfverlossing. De hemel moet je verdienen! Er bestaat geen kritiek op de bronnen. De Koran bestaat uit twee delen:

  • Mekkaans deel: Dit gaat over de dertien jaar dat Mohammed in en vanuit Mekka zijn nieuwe geloof poogde te verspreiden met een voor hem tegenvallend resultaat: slechts 150 aanhangers! Dit eerste en kleine gedeelte van de Koran is relatief poëtisch en gematigd vredelievend richting de kafirs (niet-gelovigen), Joden en christenen.
  • Medinaas deel: De laatste negen jaren van zijn leven heeft Mohammed meer dan zestig oorlogen gevoerd om de islam te verspreiden en met een zeer groot resultaat: geheel Saoedi-Arabië werd 100% islam! Duizenden Perzen, christenen en Joden stierven in deze jihad. Dit grootste deel van de Koran lijkt dualistisch en het tegenovergestelde ten opzichte van het eerste deel, maar beide delen vormen de Koran. Opgemerkt moet worden, dat het laatst genoemde Koranvers het beste is. Zo herroept de Koran zichzelf 124 maal: de laatste uitspraak is geldend, ook al vermelden voorgaande teksten het tegenovergestelde

Sira of soenna: Dit boek is veel groter dan de Koran en bevat de biografie of overleveringen van Mohammed. Slechts 20% van de teksten van de Koran gaan over Allah (theologie) en 80% gaan over Mohammed (biografie) als de enige echte moslim. Hij is het voorbeeld en 91 keer wordt de moslim opgeroepen Mohammeds voorbeeld te volgen. Vandaar dat een moslim niet zonder de soenna en Hadith kan. In de soenna staan immers alle oorlogen beschreven en de manieren waarop Mohammed met list en bedrog veldslagen won. Zijn tegenstanders werden genadeloos afgeslacht.

Hadith: dit grootste boek bevat de 7000 uitspraken van Mohammed, die gezien worden als de enige ware grondslag van de Koran. Deze uitspraken vormen voor de moslim de leidraad voor alle beslissingen in het leven. Mohammed is immers het meest perfecte voorbeeld. Vandaar ook dat ieder commentaar op Mohammed voor onlusten kan zorgen. De Hadith is absoluut antiwesters en hoogst vrouwonvriendelijk. Maar de uitspraken t.o.v. de kafirs zijn stuitend! Zolang de islam in de minderheid is, voorzien de soenna en Hadith in de ‘juiste houding’ voor de moslim, maar zij geven ook richtlijnen om stukje voor stukje meer invloed te krijgen in het land van migratie. De teksten zetten aan om bepaalde wetten in landen te gebruiken om zodoende meer rechten te verwerven. Aanpassen, inburgeren of integreren zijn voor het islamitisch denken onbekend.

Bijbelse duiding en weerlegging
In 2Tim 3:16 en 17 staat: Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Het is Gods handelen met de mens dwars door de geschiedenis heen. De God van de Bijbel is daarmee een persoonlijk God, die er alles aan heeft gedaan om de in zonden gevallen mensheid kan worden gered. 1Joh 1:5 stelt: God is Licht en in Hem is geen enkele duisternis. God kent geen zonde en duldt geen zonde, ook niet in de hemel. Dit is het grote verschil met de Koran, die duister is en tal van zonden verheerlijkt en vergoelijkt, zodra het de ongelovigen aangaat. Bovendien mag in de zogenaamde hemel van de islam alles wat op aarde niet is toegestaan. De Koran is in drie dagen geschreven door één persoon. De Bijbel kent daarentegen meer dan 40 auteurs, die in bijna 1500 jaar naadloos op elkaar aansluiten en nooit elkaar tegenspreken.
Gebruikte bronnen
Hadith, Bukharie, Muslim en Ibn Maadjah     

Gebed, Profeet Mohammed

https://www.politicalislam.com/product/a-simple-koran/

http://www.exmoslim.org/sira.html

http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=65092

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/27/zestien-goede-redenen-om-de-islam-te-verlaten/