Takiya
Takiya of taqiya is een islamitisch begrip dat “vrees” of “verdediging” betekent. Mohammed veroverde grote delen van Saoedi-Arabië waarbij leugen en bedrog een grote rol speelden. Takiya is binnen de islam geoorloofd. Normaliter mag een moslim niet liegen, maar zodra hijzelf of de islam op welke wijze dan ook negatief in het daglicht komt, moet hij de islam verdedigen, zo mogelijk met een leugen. Het islamtische takiya behoort tot de “traditie” van geoorloofde gedragsregels binnen de islam. De Koran voorziet in tal van teksten, die later in de soera  worden “voorgedaan” en in de Hadith als leer toegelicht worden. Een paarvoorbeelden uit de Koran:

 

  • Soera 16: 106: Onder bepaalde omstandigheden kan of moet een moslim liegen.
  • Soera 3:28: De moslim mag geen vriendschappen buiten de islam aangaan, tenzij dit met takiya gebeurt.
  • Soera 9:3: Een uitgesproken eed geldt binnen de ware islam, maar een eed jegens de  ongelovigen valt onder takiyya! (Zie ook Hadith- Ibn Kathir vol 4, p49)
  • Soera 40: 28: De moslim moet/mag zijn geloof ‘verbergen’, als hij in de minderheid is.
  • Soera 03:54: Hier wordt in de toepassing van het woord makara gebruikt, wat “bedrog” betekent.

De islam kent geen vergeving, maar slechts de zgn. genade van Allah. Er wordt totale onderwerping (betekenis islam) gevraagd in doen en laten! Eerst als de moslim doet wat Allah van hem vraagt, komt hij misschien in de hemel. De directe toegang tot de hemel is volgens de Koran, soena en Hadith alleen voor hen die als zelfmoordterrorist de ongelovige(n) doodt.

 

Bijbelse aanduiding en weerlegging
De Bijbel is duidelijk: “Gij zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste.” Je zult  betrouwbaar moeten zijn. (Ex 20: 16)

Spreuken 6:19:  “Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: (…) wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.”

Zoals in God geen enkele duisternis (zonde) is, zo wil Hij dat wij ons gedragen.

Bronnen

http://wiyya.aspxww.thereligionofpeace.com/pages/quran/taq

 http://www.volkskrant.nl/opinie/taqiyya-is-weer-helemaal-terug~a2449340/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya

https://www.gatestoneinstitute.org/6587/carson-taqiyya-dissimulation  

https://www.gatestoneinstitute.org/6587/carson-taqiyya-dissimulation

http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen