De Allah van de Koran – door welke geest geleid? De islam en zijn inspiratiebron (zie webshop)

De volksislam

 

Inleiding

In dit boek (78 blz.) waarvan de auteur Moussa Afschar is, gaat het niet om de verschillen tussen christendom en islam, maar om een denkwereld binnen de islam en dan met name van de volksislam.

Inhoudelijk

scannen0003De auteur brengt een scheiding aan tussen de schrift – en de volksislam. De schriftislam wil het leven van iedere moslim volkomen beheersen. Daartoe gebruikt men de sharia, de wet van Allah. Deze schrijft de moslim niet alleen voor hoe hij moet bidden, maar bevat ook een lijst met geboden en verboden die zich uitstrekken van de hoofddoek tot de heilige oorlog. In het Westen horen we meestal over deze islam.

Als een niet-eigen wetsreligie bleef de schriftislam bij alle moslimvolken van niet-Arabische afkomst een vreemd element. Hoewel men de schriftislam vereerde en leerde, was het gewone volk er nooit echt gelukkig mee; een ideale voedingsbodem dus voor het ontstaan van een simpele, gemakkelijk te begrijpen en persoonlijke islam die “volksislam” wordt genoemd. Deze islam biedt de moslims iets wat bij de schriftislam ontbreekt. De volksislam is de moslims vooral tot steun bij de dagelijkse beslommeringen van het leven. Deze denkwijze heeft een rijke fantasie. Men stelde al snel vast dat er allerlei soorten demonen met heel verschillende gewoonten waren. De demon Ghul deed niets liever dan reizigers in de woestijn overvallen. Volgens moslims kunnen demonen alle mogelijk gedaanten aannemen. Een zwarte slang zou zomaar een demon kunnen zijn.Moslims wanen zich niet alleen overal omringd door demonen; ze geloven ook een persoonlijke duivel te hebben.Eenvoudige moslims vinden overal in de islamitische wereld een moellah, leraar of sjeik die bedreven zijn in de toverkunsten en hun hulp toezeggen.De volksislam heeft zich niet alleen een persoonlijke Allah geschapen, maar stelt ook zijn hoop op “heilige” personages die de ene keer als tussenpersonen tussen moslims en Allah, de andere keer als almachtige wezens worden opgevat, die zelf de verlangens van de mensen kunnen  vervullen. Dit verklaart de populariteit van bepaalde graven in de moslimwereld.

Conclusie

De volksislam is zo populair en heeft zo’n grote vlucht kunnen nemen, omdat hij moslims geeft wat ze in de schriftislam niet vinden, namelijk het gevoel dat ze met wat vroomheid dichter bij Allah kunnen komen en zelfs door hem bemind kunnen worden.

Tekst achterkant boek

In zijn strijd om de wereldheerschappij koestert de islam ook hoge verwachtingen van een leger van demonen. De geesten maken deel uit van het dagelijks leven van moslims. Mohammed sprak zelfs over zijn persoonlijke demon. Moslims zijn bijzonder trots op een rede van de demonen in de Koran.

Die geesten zijn een macht waarmee rekening gehouden moet worden. Moslims hebben groot respect voor deze macht en verwachten daar veel van, ook in de strijd tegen het Wes-ten. Juist in de islam wordt duidelijk: “Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Ef 6: 12)

 

Hoofdstukken

  1. De wortel van de volksislam in Arabië
  2. Eén islam of meer vormen van de islam?
  3. De wereld van de duivel en zijn demonen
  4. Het dagelijks leven in de geestenwereld van de islam
  5. Islam tegen islam