Radicalisering van Europese moslims

RADICALISERING VAN EUROPESE MOSLIMS BEREIKT BESLISSEND STADIUM

 

Het volgende is een citaat uit “Radicalisering van Europese moslims”, Breitbart.com, 23 maart 2015:

“In 2013, publiceerde Ruud Koopmans de uitkomst van een pan-Europese studie, gebaseerd op vraaggesprekken met 9000 Europese moslims. De resultaten laten zien dat een groot aantal Europese moslims gelooft in veel van het gedachtegoed waar de Islamitische Staat (IS) voor staat: een terugkeer naar de wortels van de islam, de overtuiging dat religieuze (volgens de Koran) wetten boven alle seculiere wetten staan; een haat jegens Joden en homoseksuelen; en de visie dat het Westen de vijand van de islam is. …

Meer recent, in de nasleep van het bloedbad bij Charlie Hebdo, deed de BBC onderzoek onder 1000 Britse moslims en ontdekte dat 24 procent van hen ‘geweld tegen personen die cartoons van de profeet publiceren’ als gerechtvaardigd beschouwt. Met de stelling dat ‘moslimgeestelijken die preken dat geweld tegen het Westen gerechtvaardigd kan worden, niet in overeenstemming zijn met de algemeen geldende mening van de moslims’, was 45 procent het oneens. Anders gezegd, bijna de helft van de Britse moslims kan zich identificeren met die geestelijken die geweld tegen het Westen rechtvaardigen. … En dat is dan alleen nog maar het Verenigd Koninkrijk.

 

Helaas kunnen we dit niet meer naast ons neerleggen als de opvattingen van een ‘kleine minderheid’ van de Europese moslims. Koopmans’ studie laat zien dat door heel West-Europa tweederde van de ondervraagde moslims zegt dat religieuze regels belangrijker voor hen zijn dan de wetten van het land waarin ze wonen. Driekwart van de ondervraagden is van mening dat er maar één legitieme interpretatie van de Koran bestaat.’ …

Bovendien is 56 procent van de Belgische en 64 procent van de Oostenrijkse moslims die meededen aan het onderzoek van Koopmans in 2008 het ermee eens dat ‘men Joden niet kan vertrouwen’, en er zijn sterke aanwijzingen dat de houding van moslims jegens Joden alleen maar verslechterd is. Het lijkt er inderdaad op dat met het doelgericht doden van moslims in Brussel, Parijs en Kopenhagen in de afgelopen jaren, de haat van de moslims jegens de Joden in Europa een beslissend stadium heeft bereikt. We zien een duidelijke trend die zich uitbreidt over heel Europa. Het gaat hier om een tendens waarbij honderdduizenden radicale, fundamentalistische moslims zijn betrokken. Die kwestie schetst een zeer verontrustend beeld.”

Bron: http://www.wayoflife.org, 5 juni 2015