Sharia
De letterlijke betekenis van het begrip geeft inzicht in de islamitische wetgeving. Het is een rechtssysteem, dat niet lijkt op onze Westerse wetgeving. Sharia is een wet, zoals de God van de islam deze in alle landen hebben wil.
In het Westen vernemen we steeds, dat de islam ‘vrede’ zou betekenen en van origine vredelievend is. Het is aan te tonen dat de islam in haar geschiedenis miljoenen – bronnen noemen meer dan 250 miljoen – doden heeft veroorzaakt en sinds 11 september 2001 meer dan 28.000 aanslagen wereldwijd gepleegd heeft!

De sharia-wetgeving omvat overigens een groot deel van de islamitische doctrines en de bronnen (Koran, soenna en Hadith) staan er vol van. Zij onderscheidt onder andere de ware moslim van de kafir (niet-moslim), waarbij de laatstgenoemde als tweederangs burger wordt aangeduid. De sharia is voor de moslim al streng en past overigens precies bij een persoon als Mohammed. Een niet-gelovige wordt als een schadelijk insect beschouwd. Dit islamdenken is voor ons ondenkbaar. Een moslim mag een kafir (= een niet-moslim) niet  als vriend hebben.
Het hoort bij het islamitisch denken dat uiteindelijk de sharia ook in Nederland doorgevoerd wordt. Een paar wetten moeten genoemd worden:

  • Wegen kunnen soms voor het gebed- opgeëist worden.
  • Islamitische enclaves zijn no-go-zones en dat houdt in, dat ze voor kafirs verboden zijn.
  • Politie en justitie hebben zich aan de sharia-wetgeving te houden.
  • Het getuigenis van twee vrouwen is gelijk aan die van een man.
  • Schoolboeken en methoden mogen alleen volgens de sharia goedgekeurde teksten bevatten.
  • Tijdens de ramadan mogen kafirs niet eten (bijv. in ziekenhuizen, restaurants, etc.) als er moslims aanwezig zijn.
  • Het rijk van Allah kent regels en wetten. In het rijk van satan (kafirs) gelden geen wetten: alles is daar geoorloofd!
  • De positie van de vrouw is binnen de sharia mensonterend.

Bronnen

https://www.politicalislam.com/wp-content/uploads/2014/09/PDF-Look-Inside/Sharia_Non-Muslim_look_inside.pdf
http://www.encyclo.nl/begrip/sharia
http://www.crethiplethi.com/moslimvrouwen-en-sharia-wetgeving/global-islam/2010/
http://tora-yeshua.nl/2015/10/islam-walgelijk-voor-ieder-mens-vooral-voor-vrouwen/

Bijbelse duiding en weerlegging
In het Oude Testament gold voor het volk Israël de wet van Mozes, waarvan de Tien Geboden een onderdeel zijn. Hoe praktisch is het tweede deel van die wet. Voorbeeld: Gij zult niet doodslaan en Gij zult niet begeren iets dat van uw naaste is. Deze wetten eren God en zijn goed voor onszelf en voor onze medemens. Zie Deut 6:6-7; Rom 6:15; Marc 12: 31; Rom 13: 8.  In het NT worden die geboden in Matth 5, de Bergrede, verfijnd. Denk aan “Zalig de vredestichters” en “Zalig de barmhartigen” en “Zalig de zachtmoedigen”. In Math 5:46 zegt de Heere Jezus: “Want indien gij liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt gij?” De gelovigen zijn volgens 1Cor 3:3 “een brief van Christus” die “kenbaar en leesbaar is voor alle mensen”. In Galaten 6:9 staat: “Laten wij niet moede worden goed te doen.”