RGM therapie

Deze therapie valt onder de categorie creatieve therapie. Creatieve therapie is een verzamelnaam voor allerlei soorten therapieën waarin men gebruik maakt van dans, zang, kunst ,muziek, enzovoort. Creatieve therapie is , zo komt het over, een holistische benadering. Doordat men danst, zingt of iets dergelijks, worden emoties en dergelijke toegankelijk waardoor de therapeut weer een ingang heeft om verder te komen.  Hieronder is een voorbeeld hoe dit ongeveer werkt en wat de zienswijze is.

Sensorische therapie

Bij deze therapievorm gaat men uit van de gedachte dat de mens zeven i.p.v. vijf zintuigen heeft. Naast, oog,oor, reuk, smaak en tast gaat men bij deze therapie uit van nog twee zintuigen namelijk de evenwichtszin (vestibulaire systeem) dat ervoor zorgt dat we  bewust zijn waar ons hoofd zich bevindt ten opzichte van de omgeving én de propriopceptis (houdings- en bewegingsgevoel). Dit laatste zintuig bevindt zich in al onze spieren en gewrichten. Aldus de omschrijving op de website. http://www.iksimij.nl/page/wat-is-s-i-

Ondanks dat dit natuurlijk heel logisch overkomt – we zijn ons bijvoorbeeld bewust van pijn in onze spieren – wordt er vanuit het sensorische denken een andere betekenis gegeven aan deze “zintuigen”. Dit is de holistische visie dat alles met elkaar verbonden is . Men kan niet het één los zien van het ander.

Muziektherapie

Muziektherapie gebruikt muziek in allerlei soorten om bij de patiënt de emoties, waar de problemen vanuit ontstaan, te bereiken en zo op orde te brengen. Ieder mens wordt door muziek beïnvloed. Als we muziek luisteren dan doet dat iets met onze emotionele toestand en door muziektherapie wil men de persoon die een trauma heeft , toegang geven tot de emoties  die bij hem of haar een normaal dagelijks leven (ver)hinderen. http://www.reflectieklanken.nl/index.php

Vanuit het holistische, creatieve en sensorische denken wordt veelal de mythe verkondigd, dat de mensen of een dominante linker of een dominante rechter hersenhelft hebben. Hieruit komt dan weer beelddenken uit voort, waarbij men uitgaat van de fabel dat ieder mens tot zijn vierde jaar enkel in beelden denkt en niet cognitief.

In onderstaande link staat een wetenschappelijk artikel dat  hier duidelijkheid over schept. (Het is geen artikel vanuit Bijbels perspectief, maar geeft wel helder weer dat het niet klopt).

http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3624779/2014/03/30/Denkers-en-voelers.dhtml