Jihad
Om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, is het nodig om eerst na te gaan   waar de islam zijn bronnen en leer vandaan heeft. Straks wordt het woord kafir(s), dat niet-moslim, ongelovige betekent, gebruikt.  

De bronnen zijn:

  • De Koran (klein), die uit een gematigd Mekkaans en een gewelddadig Medinaas deel bestaat. Dat deel bevat doctrines jegens alle kafirs, zoals soera 9 waarin de onthoofding van ongelovigen staat. Verder staan er 91 teksten tot navolging van Mohammed, de enige ware mens en vertegenwoordiger van de ware islam. Slechts 20% gaat over Allah, maar 80% van de tekst gaat over Mohammed en de wet om toch vooral zijn voorbeeld te volgen en om te doen wat hij heeft gedaan. 
  • De soenna (groter): de biografie van Mohammed, die op onmiskenbare wijze de moslim leert hoe te migreren naar andere landen om de jihad uit te voeren etc.
  • De Hadith (grootst) bevat 7000 uitspraken van Mohammed die als vertegenwoordiger van de trouwe en ware leer gezien wordt..

Betekenis

In het deel uit Mekka betekent jihad (2% van de teksten): “inspanning/strijd tegen de kafirs” (nog redelijk gematigd). Mohammed voerde 13 jaar jihad in Mekka en dat leverde hem slechts 150 aanhangers op. In Medina voerde hij tot zijn dood veel oorlogen: geheel Saoedi-Arabië werd 100% islam. In de Medinase context betekent de jihad ‘heilige oorlog’ (98 % van de teksten). De Hadith vermeldt 1500 uitspraken over deze jihad waarin vijf soorten te onderscheiden zijn. Het gaat om de ‘heilige’ oorlog tegen de kafirs en de 100% overname van alle landen. Migratie is daarvan een onderdeel en dat wordt tegenwoordig ingezet door middel van ‘vluchtelingen’. Deze vorm van islam is een ‘humane’ vorm van jihad en de geschiedenis leert, dat hier veel tijd voor genomen wordt. Denk maar aan Turkije waar volgens de Bijbel veel christelijke gemeenten waren. Ook valt op dat de islam d.m.v. migratie op economisch, politiek en godsdienstige gebied steeds meer eisen stelt en ‘rechten’ verwerft. Er is echter geen verschil tussen een radicale en een zgn. gematigde islam. De islam zal niet rusten, voordat het gehele land onder de sharia zal vallen. Deze religie kent geen consensus, compromissen of tolerantie: de wil van Allah is doorslaggevend.

 

Bijbelse duiding en weerlegging
Sommigen maken de fout door te veronderstellen, dat bijv. het OT hier en daar eveneens gewelddadig is. Dit is een grove misvatting, waarbij geen rekening is gehouden met omstandigheden, tijd, de gruwelen die daar afspeelden en ware motieven. De Bijbel geeft in 1Cor 13 duidelijk aan waarom het gaat: geloof, hoop en liefde, waarvan de liefde het meest is. En God is toen, nu en morgen dezelfde! In de Koran ontbreekt 100% de liefde!

Bronnen:

https://www.politicalislam.com/subjective-islam-objective-islam/; https://nl.wikipedia.org/wiki/Jihad; https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/sociale-media-wijzen-de-weg-geweld-hoort-bij-de-islam-6087131-a1541137; http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1542152/2006/08/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dhtml https://ejbron.wordpress.com/2015/01/11/de-gematigde-islam-bestaat-niet/