ANDROGYNIE

ANDROGYNIE

(Grieks: anèr = man en gynè = vrouw, )

 

Het versmelten van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen op het geestelijke en psychische vlak (niet lichamelijk: een androgyn is geen hermafrodiet) in één persoon. Het gaat erom in zichzelf het andere geslacht in zijn psychische dimensies te ontwikkelen en te integreren, waardoor de nieuwe spiritualiteit zich kan verwerkelijken, Daarmee wordt de oude scheiding tussen mannelijk-aktief (naar buiten gericht) en vrouwelijk-passief (naar binnen gericht) overstegen. In plaats daarvan komt een bewustzijnsverruiming van man en vrouw in één persoon:

“De eenheid met de natuur wordt op dezelfde wijze nagestreefd. als de eenheid van geest en materie, totaan de integratie van tegenstellingen van man en vrouw.” Hieruit blijkt dat androgynie voor het feminisme het zicht biedt op een toekomstige samenleving waarin de dualiteit (ook van de geslachten) is opgeheven.