ATMAN-PROJECT

ATMAN-PROJECT

 

Modern begrip waarmee het zoeken van het individu wordt beschreven, zijn streven naar de kosmische eenheid. De mens zoekt eerst zijn eigen identiteit in het Zelf of Atman (= ademtocht, ziel); vervolgens zoekt deze ziel om volledig op te gaan in de goddelijke wereldziel of Brahman. Dit opgaan is de echte verlossing/bevrijding en heet ‘moksja’.

Deze pantheïstische leer vormt de belangrijkste boodschap van de Oepanisjaden, die de geschiedenis van mens en wereld niet vanuit morele tegenstellingen van goed en kwaad verklaren, maar vanuit het streven naar de opheffing van iedere vorm van individualiteit. In wezen is het Atmanproject niet anders dan bewustzijnswetenschap of zelfvergoddelijking,  alleen wordt een andere terminologie gebruikt.