Autogene training

Autogene training (Grieks autogenèsis = zelfwording, zelfontwikkeling) Bijbelse duiding en weerlegging
Ontspanningsmethode die wordt toegepast om symptomen, veroorzaakt door spanningen te behandelen. Hierbij concentreert de cliënt zich op bepaalde combinaties van psycho-fysiologische prikkels en leert daarmee zijn automatische lichaamsfuncties beheersen door het onbewuste zenuwstelsel te brengen onder de controle van het bewuste. Autogene training bouwt voort op de zelfhypnose van Oskar Voigt, waarmee de mens zichzelf via een zestal standaardoefeningen brengt in een toestand van duurzame rust. Hier geldt wel heel bijzonder Spr. 3:23, Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.