Wat verstaan we onder avatar of avatara? Volgens het boek “Het domein van de slang” van dr. W.J. Ouweneel is een avatar een incarnatie (verschijning) van een godheid in een mensengedaante. In zowel verschillende hindoeïstische stromingen, als in het Mahayana-boeddhisme speelt de verering van een avatar een belangrijke rol. De avatar helpt de mensen verlichting te ontvangen. Het handboek van oosterse en theosofische termen van G. de Purucker, “Occulte Woordentolk” genaamd, geeft een wat uitgebreidere beschrijving.

Avatara staat in het Sanskriet (de heilige, klassieke taal van Voor-Indië) voor “neergaan” of “neerdalen”. Het woord betekent dan ook het neerdalen van een hemelse energie of van een geïndividualiseerd complex van hemelse energieën, wat gelijk staat met een “hemels wezen”, met het doel een menselijk wezen te overschaduwen en te verlichten. Via een ingewikkeld proces kan deze “neerdalende” godheid zich manifesteren in een mens of dier op aarde. Samenvattend is een avatara iemand wiens wezen uit een combinatie van 3 elementen bestaat:

  1. een inspirerende godheid,
  2. een hoogontwikkelde tussennatuur of ziel, die het kanaal vormt voor de inspirerende godheid,
  3. een zuiver, rein stoffelijk lichaam.

Zo worden in het hindoeïstisch volksgeloof veel heilige goeroes beschouwd als avatara van een der godheden (Shiva of Visjnoe). Ook de leider van de in het Westen actieve “Divine Light Mission” wordt zo gezien. Ten diepste liggen er allerlei verbindingen met diverse occulte godsdiensten.

In welke vormen hebben wij nu in onze tijd met het begrip avatar te maken?
Buiten de goeroes en meesters die zich als zodanig in bepaalde oosterse bewegingen manifesteren, bestaan er nog diverse aanverwante vormen, o.a. via een internationale avatarcursus. De brochure geeft weer: ‘Het is een bewustzijnstraining, die je leven kan veranderen: eenvoudig- effectief en wereldwijd.’ De achterkant van de folder zegt: ‘De missie van avatar in de wereld is om de integratie van geloofssystemen te “katalyseren”. Wanneer we inzien, dat het verschil dat er tussen ons onderling bestaat onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd, dan wel gediscreëerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes spel ophouden en zal een co-creatiespel op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede.’

De cursus bestaat uit 3 delen:

  • deel I, training van de kracht van je wil,
  • deel II, in dit deel doe je ervaringsgerichte oefeningen, die een “waarnemingskanaal” openen, dat verder gaat als het gewone dagelijkse denken. Je leert om gewenste werkelijkheden te creëren en je laat saboterende patronen los, je neemt je leven in je eigen hand.
  • Deel III, in dit deel maak je kennis met een simpele en zeer krachtige dis-creatie techniek, waarmee je overtuigingen die je niet van dienst zijn, loslaat.

In een oud artikel uit Trouw (van 1993) wordt duidelijk gesproken, dat je jezelf tot god maakt en zo al je dromen en wensen kan waarmaken, vooral ook op materieel gebied!! De avatarmasters zijn er financieel goed op vooruit gegaan! Verder zegt dit artikel, dat je als avatar planetaire verantwoordelijkheid gaat dragen om zo een universele broederschap te vormen, die uiteindelijk tot wereldvrede leidt.

Speelgoed.
In speelgoedwinkels wordt een spelletje met poppetjes verkocht, waarbij een volleerd avatar-luchtmeester is, die bovendien de avatar-geest kan oproepen, als hij in de problemen zit. Hij krijgt dan de beschikking over enorme krachten. Zijn tatoeage en ogen lichten dan op en zijn lucht-stuurtechnieken grenzen aan het ongelofelijke! In de Visie nr. 13 van 31 maart 2007, staat een artikel over ‘Second Life, op stap in een virtuele wereld’. Visie wilde weten wat christenen in Second Life doen en maakte een virtuele reportage. Het is een christen die dan beschrijft, hoe dit o.a. in zijn werk gaat. Hij moet een “avatar” aanmaken (virtuele ik), die hij een naam geeft enz. Het is een duivelse infiltratietechniek om vat te krijgen op de geest van mensen om hen op subtiele en indirecte wijze te laten gewennen aan het idee zichzelf tot god te creëren en zo invloed te hebben in het universum, ja zelfs het universum te kunnen beheersen. Zowel bij Second Life, als in de avatarcursus, komt de basisgedachte direct uit de beschreven achtergrond van avatara.

 

D. H.