Aura, zie ook bij Kleurentherapie
(Latijn voor luchtstroom, adem)
Bijbelse duiding en weerlegging
Stralenkrans of halo om het stoffelijke lichaam, waarneembaar door paranormaal begaafde mensen. De vorm en kleur van iemands aura weerspiegelen zijn gemoeds- en gezondheidstoestand.
Uiting van het etherische of fijnstoffelijke lichaam als de onzichtbare drager van de ziel, de Bio of het levensbeginsel.
De Bijbel kent geen etherisch lichaam, maar constateert dat bij het sterven “de adem (ziel of geest) van de mensenkinderen opstijgt naar boven en de adem (het leven) van de dieren neerdaalt in de aarde, wanneer het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbrijzeld wordt,” Pred. 3:21 en 11:6