AYURVEDA MASSAGE

Ayurvedische massage behoort (origine ±1500 voor Christus) tot de traditionele Indische geneeskunde. De hindoeleer stelt: ‘De vijf elementen zijn akasha (ether), vayu (lucht), agni (vuur), jara (water) en prthivi (aarde). Uit deze vijf elementen ontstaan de fysieke elementen, de drie dosha’s: vata (wind), pitta (gal) en kapha (slijm). Zij reguleren de fysiologie van het lichaam en maken de interactie tussen lichaam en geest mogelijk’ (P. van Dijk, Geneeswijzen in Nederland, 8e herziene uitgave, pag.81). Het volgende valt op te merken:

1. De vijfelementenleer en de leer van de dosha’s is een volstrekt onwetenschappelijke leer, stoelend op het concept, dat het lichaam een microkosmos is, die geharmoniseerd moet worden met de macrokosmos (astrologie). Een christen dient niet geharmoniseerd te worden met de kosmos maar Christusgelijkvormig te worden (Rom. 8:29, Ef. 4:20, Gal. 2:20).

2. Ayurveda massage is geen neutrale lichamelijke behandeling, maar een holistische therapie die werkt op lichaam EN GEEST (deze worden beide als ‘energie’ gezien).

3. Ten diepste is het eigenlijk een spirituele (energetische) therapie, vermomd (net als yoga en TM) in een misleidende ‘wetenschappelijk-neutrale’ jas (pas op: als je dit navraagt, heb je kans dat het ontkend wordt; 2 Kor. 11:14! De spirituele kracht heet prana (sanskriet voor adem, geest!) Voor deze (occulte!) kracht opent de ayurveda-masseur zich (door middel van meditatie, visualisatie en ademhalingsoefeningen [pranayama]); de patiënt heeft het meeste ‘baat’ bij de behandeling, als ook deze zich (op advies van de vaak bijzonder vriendelijk overkomende therapeut) ‘opent’ ([valse] geruststelling dat het zeker niet occult is, diepe ontspanning, geest leeg, visualisatie, ademhalingsoefeningen) voor het ‘grote collectieve bewustzijn’ (brahman). In feite handelt het bij de ayurvedamassage om een magnetiserende (spiritistische) methode, waarbij (occulte) kracht op de patiënt overgedragen wordt via de handen van de therapeut. Zie wat een therapeut beschrijft: ‘De ayurveda therapeut beschouwt het lichaam als één enkel energieveld en ziekte als een verstoring in dat veld, welke zich uit in het hele lichaam. Ayurvedische massage is met andere woorden een zachte energetische massage op de huid…Doordat we allemaal een elektromagnetisch krachtveld om ons heen hebben is het evident dat er bij massage ook een wisselwerking is tussen beide lichamen (van therapeut en patiënt). Het gaat hier zowel om lichamelijke- als geestelijke energie. De ontvanger (behandelde) komt in een ontspannen toestand en stelt zich volledig open. Hierdoor kan de energie van de gever – energie die op dat ogenblik op een hoger niveau is – via de handen en vingers stromen in het lichaam van de ontvanger. Een voorwaarde, opdat dit optimaal zou zijn, is dat de ontvanger zich volledig kan openstellen en de gever zich in een sereen en krachtig gevoel bevindt. Neutraliteit en ‘verstand op nul’ is een onontbeerlijke staat bij de masseur. Het eventuele energieverlies bij de masseur kan voorkomen of terug op peil gebracht worden door: na de massage gezond voedsel nuttigen, zelfmassage van handen en vingers, ontspanning en meditatie.’ (exact hetzelfde verhaal als bij een magnetiseur!) Het advies zich te ontledigen (geestelijk) is levensgevaarlijk (hierdoor wordt de geest geopend voor occulte machten, Matt. 22:37, 1 Kor. 14:32).

4. ayur = leven; veda = kennis van/weten. Geheime (esoterische) kennis over het leven. Dit staat haaks op Joh. 14:6!

5. Doel: harmonisatie van de mens met de kosmische energie (prana). De mens dient weer aangesloten te worden op de kosmische levensbron (zie daarentegen Joh. 11:25,14:6,Kol. 3:4). Veranderd bewustzijn, ervaring van verlichting, ontwakend goddelijk bewustzijn (de oerzonde!, zie Gen. 3:5). Bij dit proces richt zich de slapende kundalinislang (die zich in het onderste=stuitchakra bevindt) op om zich langs de wervelkolom omhoogwervelend zich een weg te banen naar het kruinchakra, waar de god Shiva zou huizen. De godservaring treedt op bij het ‘huwelijk’ tussen kundalini (shakti) en Shiva. (Van kwaal tot erger, pag.66,67,249).

6. Gebruik wordt gemaakt van de (occulte) polsdiagnostiek; men is in staat ± 600 ziektediagnoses te stellen aan de pols (hierbij fungeert de polsslagader als een contactbrug voor waarzeggende geesten, zie: Van kwaal tot erger, R. van der Ven, pag.152,153).

7. De drie dosha’s zijn geen neutrale krachten…zo staan vata, pitta en kapha (in de hindoemythologie) voor niemand minder dan Brahma, Vishnu en Shiva, de hindoe-triade (ofwel: de valse drie-eenheid). (Van kwaal tot erger, pag.72).

Conclusie: Onder de dekmantel van een neutrale op het welzijn en de gezondheid van de mens gerichte ‘lichaams’massage schuilt een spirituele (spiritistische) lading. In feite is ayurvedische massage niets anders dan wat men op zijn hals haalt bij een ordinaire magnetiseur of een reiki- of TT-therapeut.

R. van der Ven