Ayurveda Bijbelse duiding en weerlegging
Massage of levensstijl uit het hindoeïsme. Het woordbetekent “kennis (ayur) van het leven (veda)”.  Ayurveda  beoogt een harmonie te bewerken tussen lichaam, geest en bewustzijn met als resultaat een lichamelijk, emotioneel en spiritueel welzijn. Middelen  als meditatie, yoga, voeding (dieet) en kruiden moeten deze ‘harmonie’ herstellen of verbeteren. De massage bestaat doorgaans uit het strelen en aanraken van (het naakte) lichaam (vaak sensueel en erotisch getint, net als bij Kamasutra). In het hindoeïsme moet de mens zichzelf verlossen, ook van ziekte en ellende. Het hindoeïsme leert dat ziekte een ‘disbalans’ van het karma en feitelijk een gevolg van eigen handelen is (zie karma en reïncarnatie). Het christelijke mensbeeld staat hier lijnrecht tegenover. Ook voor geest, ziel en lichaam is Jezus Christus alles bepalend (zie 1 Thess. 5:23).