Bach bloementherapie

Bach bloementherapie Bijbelse duiding en weerlegging
Van de Engelse Dr. Edward Bach (1886 – 1936), een homeopathisch arts. Volgens hem geven een aantal planten vibraties af, die heilzaam zouden werken op menselijke emoties die zgn. de oorzaak voor ziekte  zijn: angst, onzekerheid, desinteresse, overgevoeligheid, eenzaamheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid (zie pendel en wichelroede). De herkomst is een onjuiste visie op het mensbeeld en het leven. Het Woord van God zegt dat de zonde de eerste oorzaak van ziekte en gebrokenheid is. De Bijbel leert ook, dat de mens verantwoord met zijn lichaam moet omgaan. Ook voor de zieke geldt de oproep van de Here Jezus in Matth. 11:28: “Komt tot Mij …..”