Bijna Dood Ervaringen

Bijna-Dood-Ervaringen (BDE) Bijbelse duiding en weerlegging
Steeds meer mensen die klinisch dood zijn geweest, spreken over een Tunnelervaring, waarbij aan het eind van de tunnel een lichtend wezen wenkte. Men verlangt ernaar om in dat hemels en troostend lichtrijk, waar geen tegenstellingen meer zijn, te mogen blijven, maar wordt dan weer naar de aarde terugverwezen, waar men uit de klinische dood ontwaakt.
Opvallend is dat na de terugkeer in het leven hun paradigma ingrijpend is veranderd en omdat de voorstelling van oordeel en eeuwige verdoemenis onverenigbaar zou zijn met ‘de feiten’ die men heeft beleefd.
Naarmate meer hersenfuncties uitgeschakeld worden, blijven de diepst liggende ervaringen over, zoals bij demente bejaarden, die alleen jeugdherinneringen overhouden. Bij een BDE komen de prilste indrukken van de geboorte naar boven: een benauwde tunnelervaring met aan het einde licht.
Via occult belaste personen krijgt de overste van de wereld gelegenheid het denken van de mensen binnen te dringen. Door de nieuwsgierigheid van de mensen worden velen in hun denken besmet, vgl. Job 4:12-17.