Bio-energetica

Bio-energetica
(Grieks: levensenergie)
Bijbelse duiding en weerlegging
Een vorm van lichaamstechniek die tracht met behulp van de energieprocessen in het lichaam en de lichaamstaal, de ziel te beïnvloeden.
Met dit ‘dynamisch en meditatief lichaamswerk’ worden blokkades en spanningen opgeheven en emoties losgeweekt. De methode maakt gebruik van verschillende oefeningen van houding, adem en beweging alsmede van manuele interventie zoals massage.
Het lichaam van de mens is goed omdat God het zo geschapen heeft, maar is ook vergankelijk en sterfelijk, 1 Corinthiërs 15:44-54. Ons lichaam kan een tempel zijn van de levende God, Die door Zijn Geest in ons woont. Dit is geen kwestie van techniek, want ook al vervalt ons lichaam, niettemin wordt onze geest van dag tot dag vernieuwd, 2 Corinthiërs 4:16-5:10.