Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
Sanskriet: ‘Lied van de heer’
Bijbelse duiding en weerlegging
Het belangrijkste en in het Westen meest bekende vedageschrift. Hierin wordt geleerd dat doden niet alleen geoorloofd is, maar zelfs een dienst aan de naaste kan zijn om ‘de naaste liefdevol te doden’ en hem aldus een betere reïncarnatie te bezorgen.
Deze leer is in het Westen vooral verbreid door de geschriften van de filmster Shirley McLaine.
De Bhagavad Gita staat in elk opzicht haaks op de Tien geboden en de Bergrede. Bijvoorbeeld Gita 11 vers 33 stelt: “Daarom, sta op! Win de glorie, versla deze vijanden en treed het koninkrijk binnen. Door het lot van hun karma heb ik hen gedoemd te sterven; wees slechts het middel van mijn handelen.”
Niettemin vond Mahatma Gandhi de Bhagavad Gita troostrijker dan de Bijbel.