biofotonentherapie

Wat is biofotonentherapie?

Stelling: “Biofotonentherapie bestaat uit metingen en behandeling met licht. Voor het opsporen van verstoringen in het lichaam wordt gebruik gemaakt van kennis van acupunctuur uit de Chinese geneeskunst. De metingen (diagnose) worden gedaan met een speciale meetpen op bepaalde acupunctuurpunten. Met behulp van glazen staafjes wordt lichttherapie gegeven. Aan het eind van de jaren zeventig werd ontdekt dat alle cellen in het menselijk lichaam licht uitstralen (onderzoeken professor F. Popp). Van sommige cellen is het licht verstoord (chaotisch). Met biofotonentherapie wordt die verstoring opgeheven. Daardoor kan in het lichaam een genezingsproces op gang komen. Een gezonde cel zendt coherent licht uit, een zieke cel chaotisch licht. In de biofotonentherapie wordt het chaotisch licht door middel van speciale filters gescheiden van het coherente licht, omgepoold (ontdaan van zijn chaotische component) en teruggegeven aan het lichaam (alleen het coherente gezonde licht blijft over). Biofotonentherapie kan bij vrijwel elke ziekte of aandoening worden toegepast.”

Biofotonentherapie wordt gerekend tot de zogenaamde energetische geneeswijzen, waarachter unaniem een holistisch-monistisch wereldbeeld schuilgaat. Holisme houdt in dat alles is één. Lichaam, ziel en geest zijn één met elkaar en met de gehele kosmos/natuur. De hele natuur is een levend organisme (moeder Gaia, de wereldziel, brahman in het hindoeïsme en tao in het taoïsme. Alles is één met alles (alles is een vorm van energie of nog een stapje verder: alles is god, pantheïsme). Monisme: alle tegenstellingen vallen weg en ten diepste is er geen verschil tussen man en vrouw, tussen goed en kwaad, tussen lichaam en geest, tussen schepsel en schepper (het schepsel is evenzeer ‘God’ als de Schepper…). Zie ‘Van kwaal tot erger’, R. van der Ven, pag.109.
De christenarts P. Reisser (Van kwaal tot erger, pag.166) ontmaskert deze onschuldige, zogenaamd neutrale energie evenwel keihard als een kosmische, spirituele kracht (met een spiritueel, lees occult, effect) die schuilgaat onder allerlei namen: chi (taoïsme), prana (hindoeïsme), mana (Polynesië), orenda (Amerikaanse indianen), dierlijk magnetisme ofwel fluïdum (A. Mesmer), the innate (chiropractie), orgone-energie (W. Reich), vitale energie (S. Hahnemann, homeopathie), odische kracht (baron K. von Reichenbach), bioplasma (Russische parapsychologen), the force (G. Lucas, Star Wars), god (pantheïsme). Aan dit rijtje is ook toe te voegen: biofotonen (Popp). De onderzoekingen van Popp, de kwantumfysica en de leringen van allerlei new-age-geleerden (F. Capra, Shelldrake) worden heden ten dage graag gebruikt, om een wetenschappelijke cachet te geven (legalisering, springplank) aan allerlei occulte (energetische) geneeswijzen en paranormale verschijnselen (aura, telepathie, levitatie, astrale projectie, psychokinese). Wetenschap verwordt hier tot ‘wetenskunst’ (symbiose wetenschap en bovennatuur, westers en oosters denken; New Age Handboek, R. Matzken, pag.146,151). Energie krijgt een spirituele status, zoals bijvoorbeeld bij de zogenaamde ‘simple substance’ van de homeopathische arts J. Kent, die de homeopathische spirituele kracht beschrijft als ‘een creatieve intelligentie die alle materie doordringt en het universum in orde houdt’ (Van kwaal tot erger, pag.62,72; document ‘Homeopathie’ van Stichting Promise). In ‘De orthomoleculaire koerier’ van april 2004 (pag.17-21) wordt nader op de coherentie (van biofotonen)-theorie van Popp ingegaan in het artikel ‘Lichaamscellen communiceren met licht. Ultrazwakke foton-emissie door elektromagnetisch communicatiesysteem van het lichaam’. Biofotonentherapie lijkt een nieuwe ster (aan het oude firmament).
Biofonentherapie is acupunctuur met licht (zoals er ook laser-acupuntuur is). Voor een bijbels weerlegging van acupunctuur, zie Hoofdstuk 3 van ‘Van kwaal tot erger’. Bijzonder beducht dient men te zijn voor geneeswijzen (zie de claim hierboven), die effectief zijn ‘bij vrijwel elke ziekte of aandoening’.Zie onder meer Ef. 5:11, 1 Joh. 1:5, 2 Kor. 11:4,14, 1 Petrus 5:8 en Jesaja 2:6.
Het mag duidelijk zijn dat dit wereldbeeld haaks staat op het bijbels wereldbeeld. De bijbel leert dat God mens, dier, plant en sterren als verschillende organismen geschapen heeft: zij hebben elkaar nodig en leven met elkaar in verband, maar nimmer vormen zij tezamen één bezield organisme. Monisme is het valse oeroude evangelie van de slang: ‘gij zult zijn als god’ (Gen. 3:5). Binnen de energetische geneeswijzen wordt gebruik gemaakt van een universele energie, een kosmische kracht die aan het lichaam toegevoerd zou moeten worden om gezondheid te verwerven. Deze energie wordt gepresenteerd als een zuiver fysische, wetenschappelijk veilige kracht (waar een christen dus gerust gebruik van zou mogen maken).