Boeddhabeeldjes

Boeddhabeeldjes
(Sanskriet Buddha = verlicht)
Bijbelse duiding en weerlegging
Tegenwoordig is het ‘in’ om beeldjes en tekeningen van boeddha’s te maken en in huis te halen. Dit wordt voorgesteld als iets onschuldigs, maar hiermee worden mensen/ kinderen getrokken naar de leer van de Boeddha, die haaks staat op wat de Bijbel leert.
Voorts worden zij geconditioneerd om te denken in termen van reïncarnatie, oefenen in meditatie of Zen, of getrokken naar het agressieve tantraboeddhisme.
De boeddhistische leerstellingen gaan op alle punten in tegen de Bijbel:
1. leven is altijddurend lijden
<> leven als gave en beeld van God
2. lijden is gevolg van dorst naar zingenot
<> lijden is gevolg van zondeval
3. oplossing: dorst terzijde stellen
<> dorst lessen aan de Bron van het leven
4. lijden opheffen door achtvoudige pad
<> Jezus stierf voor ons aan het kruis
5. doorbreken van kringloop van reïncarnaties
<> geloof dat de ziel behoudt.