Boze oog (Turks: nazar) Bijbelse duiding en weerlegging
Het boze oog is een geestelijke macht die het heeft gemunt op menselijk geluk. In veel landen is het een belangrijke uiting van de zgn. volksislam of animisme. Deze macht is niet te beheersen, men kan zich er alleen maar tegen beschermen door middel van nazar bonzuk, een magische steen als
afweermiddel. Voor een voorbeeld zie
www.samsam.net/archief/turkije/cult03.html
In de Bijbel komt het boze oog voor als tegenstelling tot het goede of zuivere oog, Matt. 6:22.
Het Hebreeuwse woord voor het boze oog is synoniem met egoïsme, terwijl het goede oog staat voor mededeelzaamheid, vgl. Spr. 22:9.
In het boek Handelingen worden de apostelen dikwijls geconfronteerd met boze machten, die zij weerstaan in de Naam van Jezus Christus.