Brahma(n)
(Sanskriet: oergrond van het zijn)
Bijbelse duiding en weerlegging
Het hoogste en universele principe van het heelal, het absolute en de eerste persoon van het godsbegrip van de Hindoe, de synthese of drie-eenheid van de goden Krishna (schepper), Sjiva (ontschepper) en Vishnoe (herschepper). In zijn brief aan de Kolossenzen neemt Paulus afstand van het Hindoedenken en voegt eraan toe: “. . . want in Hem (Christus) woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht,” Col. 2:8-9.