Brain Gym Bijbelse duiding en weerlegging
Brain Gym is een programma om met 26 eenvoudige bewegingsactiviteiten hersenen, zintuigen en lichaam te integreren. Dit verschaft de mens de fysieke vaardigheden van concentratie, geheugen, organiseren, opnemen enz. om effectief te leren lezen en schrijven. Paul en Gail Dennison ontwikkelden Brain Gym vanuit hun onderzoek in uiteenlopende gebieden als onderwijs, functioneren van de hersenen, psychologie en toegepaste kinesiologie. Evenals Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) is ook Brain Gym uit diverse disciplines ontwikkeld. Brain Gym is geen moderne leermethode en ook geen vorm van heilstherapie, maar – net als NLP – een nieuwe esoterische heilsleer in een wetenschappelijk jasje. Net als de kinesiologie zijn ook zgn. integratie-activiteiten van Brain Gym niet anders n de religieuze en occulte praktijken van de magie en de religies van India en China. Ook hier geldt het woord van Paulus: “Hebt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,” Ef. 5:11.