Chakra’s

Chakra’s
(Sanskriet: wiel of rad)
Bijbelse duiding en weerlegging
De religies van het Verre Oosten beschouwen chakra’s als energiecentra in het etherisch lichaam, die in verbinding staan met hogere bewustzijnsvormen.
De zeven chakra’s zijn:
* de stuit-chakra of kundalini (aarde),
* de geslachts-chakra (leven),
* de navel-chakra (astra),
* de hart-chakra (liefde),
* de keel-chakra (geluid),
* de voorhoofdchakra of ‘derde oog’ (intuïtie) en
* de kruinchakra of lotus (kosmos).
De Bijbel kent geen chakra’s als verbinding tussen ‘eerste’ en ‘tweede lichaam’. Zij zijn een parodie en nabootsing van de gemeenschap van de gelovige met God, waarvoor Jezus bidt in Joh. 14:23.
En Paulus bidt : Laat Hij uw hele wezen – geest, ziel en lichaam- zuiver houden totdat onze Here Jezus Christus terugkomt, 1 Thess. 5:23