Channelen of Schakelen

Channelen of Schakelen Bijbelse duiding en weerlegging
Moderne vorm van spiritisme, waarbij de mens via zijn lichaam contact zoekt met hogere intelligenties om zich door hem te manifesteren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wijze lessen en persoonlijke adviezen worden ‘doorgegeven’. “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten; gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen,” Lev. 19:31