Char het medium

Char; het medium Bijbelse duiding en weerlegging
Deze Amerikaanse waarzegster is populair. Ze speelt in op rouw en verdriet van mensen.Zij zegt dat ze in contact treedt met de geest van de overledene. Velen laten zich door haar meeslepen. Het medium tv is hier eveneens dan gevaarlijk! Satan maakt misbruik van rouw en verdriet van mensen. Het  zijn geen geesten van overleden personen die worden opgeroepen, maar demonen. God verafschuwt het: Lev. 19:31; 1 Kron. 10: 13 en 14 en 1 Sam.28: 7 – 18 (Saul te Endor).