Contemplatief bidden (1)

Wat is contemplatief?
Contemplatie is een ander woord voor beschouwing. Templatie stamt af van het Griekse woord templus dat letterlijk “het scheiden van iets uit zijn omgeving” betekent. Bij contemplatie probeert men zich meer ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het “voorwerp van contemplatie” om zich hierdoor te laten doordringen. In de christelijke wereld is dit dan bijvoorbeeld God of Jezus. De contemplatieve beweging die we zien opkomen is ontstaan bij de rooms-katholieken. Omdat er katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in oosterse godsdiensten te zoeken, riep men hen op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten en hun tradities. Men wilde hen helpen om deze tradities te laten beleven in hun eigen geloof .Via de charismatische beweging is de contemplatieve beweging  inmiddels aan het doordringen in veel christelijke kringen. Het grootste kenmerk van de contemplatieve beweging is dat men ‘God wil ervaren’ door het toepassen van allerlei on-Bijbelse technieken. Men zegt, dat je via deze technieken een dieper contact met God kunt ervaren. Deze ‘christelijke’ contemplatieve technieken staan echter nergens in de Bijbel. Wel komen ze voor in het boeddhisme, hindoeïsme en in de newage-beweging.

De bekendste technieken

  • het contemplatiefgebed, (bepaalde woorden blijven herhalen),
  • ‘lectio divina (een woord van een Bijbelteksten tot je laten spreken) en
  • soakingprayer (ontspannen en de Heilige Geest uitnodigen).

Het contemplatieve gebeuren komt echter ook tot uitdrukking in lofprijs en aanbidding (repetitief zingen, ‘in aanbidding gaan’ bijvoorbeeld bij Opwekkingsliederen) en geestelijke dansen. Het doel van deze contemplatieve technieken is het bereiken van een toestand waarin je God gaat ervaren en genieten van Zijn aanwezigheid. Daarom zijn de contemplatieve technieken  zo verleidelijk voor christenen die God willen ervaren. Jos Douma (vrijg. predikant) schrijft op zijn blogWat is contemplatie? Ik zie het zelf zo: contemplatie is lang en liefdevol kijken naar het gelaat van de Heer en intens genieten van zijn liefdevolle en transformerende omhelzing. Een bidden dat wordt omgevormd tot contemplatie is bidden voorbij de woorden en alleen nog maar rusten in God. In het Engels is daar een mooie uitdrukking voor: ‘Let go en let God’.

Rick Warren en Bill Hybels staan positief tegenover het contemplatieve christendom. Ze bevelen het zelfs aan en het wordt onderwezen in hun gemeenten. Rick Warren beveelt in ‘Doelgericht Leven’ contemplatief gebed aan. Deze ‘christelijke’ contemplatieve technieken zijn echter niet zonder gevaar. Het werkt verslavend, omdat men er vaak zo’n goed (vredig, vrolijk) gevoel aan over houdt. Wat men niet weet, of niet wil weten, is dat boze geesten (demonen) ook prachtige gevoelens kunnen geven en juist door deze ‘stilte’ je kunnen beïnvloeden. De contemplatieve technieken werken ook verblindend, want men wil de waarheid niet meer zien, en het gevoel en de ervaring gaan boven de waarheid van het geschreven Woord. De contemplatieve ervaring is de basis voor de wereldwijde valse oecumenische beweging. Er zijn veel verschillen tussen de christelijke stromingen onderling en eveneens tussen de verschillende wereldreligies, maar alle valse godsdiensten, inclusief de valse christelijke stromingen, kunnen elkaar vinden in de contemplatieve ervaringen. Het is de ervaring die men heeft, die het verschil in de leringen van de verschillende denkrichtingen minder belangrijk maakt. Als iedereen die visie aanneemt, dan is er een eenheid mogelijk. Dit is een voorbode van de wereldkerk die er zal zijn na de opname. Hoewel dit een zeer trieste ontwikkeling is, weten wij dat dit zal gebeuren. Er zal een grote afval komen en dit zijn alvast de voortekenen ervan.

Geraadpleegde bronnen

 

Bron: Rejoicenow.nl