Tongen

Tongen Bijbelse duiding en weerlegging
Tongen hebben een dubbele functie:
* als ‘orakels’ of ‘transmissies’ brengen zij ‘hoorbare boodschappen van de andere wereld’ over, zoals een ‘profetie’, mysterie-inzicht of opdracht;
* als ‘stameloefeningen’ stemmen zij mensen af op de wereld van ‘Shambhalla’, die deze dikwijls ervaren als een overweldigende (gods) ervaring
Het spontaan spreken in vreemde talen is één van de tekengaven van de Heilige Geest. Vanwege het gevaar van vermenging met heidense rituelen wijdt de apostel Paulus hieraan een heel hoofdstuk 1 Corinthiërs 14. Daarin geeft hij een aantal duidelijke instructies, bijv. de eis van vertaling en beoordeling.