Tongen Bijbelse duiding en weerlegging
Tongen hebben een dubbele functie:
* als ‘orakels’ of ‘transmissies’ brengen zij ‘hoorbare boodschappen van de andere wereld’ over, zoals een ‘profetie’, mysterie-inzicht of opdracht;
* als ‘stameloefeningen’ stemmen zij mensen af op de wereld van ‘Shambhalla’, die deze dikwijls ervaren als een overweldigende (gods) ervaring. 
Het spontaan spreken in vreemde talen was volgens Hand 2 een gave van de Heilige Geest. Vanwege het gevaar van vermenging met heidense rituelen wijdt de apostel Paulus hieraan een heel hoofdstuk: 1Corinthiërs 14. Daarin geeft hij een aantal duidelijke instructies. Volgens de verzen 21 en 22 is het spreken in tongen een vervulling van de profetie uit Jes 28: 11 en 12: een teken voor het Joodse volk.
Doordat de gave van Bijbelse tongen een specifieke functie had, in een specifieke tijd, kan men ervan uitgaan, dat de huidige tongen binnen de gemeente niet vanuit God zijn.