Cursus in wonderen

Cursus in wonderen Bijbelse duiding en weerlegging
De cursus is ontstaan uit een ‘ingeving’ van de Amerikaanse joodse klinische psycholoog Helen Schucman, waarbij ‘universele liefde’ de bron is om al het kwaad te overwinnen.
In het ontkennen van zonde en ziekte als realiteit en de herinterpretatie van bijna alle bijbelse uitspraken heeft deze cursus veel gemeen met ‘Christian Science’.
Ondanks het enthousiaste onthaal achten wij de ‘Cursus in wonderen’ een misleidend boek:
1. gedicteerd door een ‘innerlijke stem’, d.w.z. door ‘channelen’;
2. ontkenning van realiteiten zoals de dood, van een ‘goede schepping’ en de zondeval;

3. verdraaiing van Jezus’ woorden, waardoor ‘zonde’ een illusie is en de mens zonder schuld.