Creatief schrijven

Creatief schrijven; Automatisch schrift Bijbelse duiding en weerlegging
Bij deze vorm van schrijfonderricht wordt kinderen geleerd zich volkomen van de buitenwereld af te zonderen en zich op de ‘binnenwereld’ te concentreren (bijv. als ‘Reis naar binnen’). Daarna wordt hen opgedragen om ‘de film in hun hoofd’ op te schrijven, wat zij kunnen doen als ‘organische inspiratie’ (met eigen woorden opschrijven wat ze hebben ‘gezien’) en zelfs als ‘mechanische inspiratie’ of automatisch schrift (waarbij zij hun eigen medium zijn waardoor de opgeroepen geest zich kan uitdrukken). Het ‘creatieve schrijven’ is geen leermethode maar een spiritistische techniek. Hier gelden alle bijbelse bezwaren die ook gelden bij het spiritisme. Bovendien is deze techniek in strijd met de wetgeving van een land die hypnose zonder toestemming of zelfs medeweten verbiedt, en met de vrijheid van godsdienst en het recht van de burger om verschoond te blijven van verborgen inlijfmethoden van andere religies.