Derde oog Bijbelse duiding en weerlegging
Het Derde oog is het spirituele oog of voorhoofdchakra.
Het dient als waarnemingsorgaan voor de wereld van het paranormale.
Dit oog kan worden geopend wanneer men zijn natuurlijke ogen weet te sluiten en dient ‘de vereniging met God’. Bij Christian Science, Stilteoefeningen en NLP wordt gebruik gemaakt van oogoefeningen om daarmee een toestand van trance te bereiken waarin men kan visualiseren.
De Bijbel spreekt van verlichte ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, Ef. 1:17.