EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing = door oogbewegingen ongevoelig maken en opnieuw programmeren) Bijbelse duiding en weerlegging
Een door steeds meer psychologen en andere therapeuten toegepaste vorm van therapie, die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst, ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. Door het snel heen en weer bewegen van de ogen zouden traumatische herinneringen beter verwerkt worden. EMDR is een vorm van hypnotherapie. Net als bij hypnotherapie is bij EMDR sprake van een verlaagd bewustzijnsniveau, herbeleven en suggestie. Door hypnose wordt het Bijbelse gebod ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand’ (Mattheüs 22:37) geweld aangedaan. Zo kan er zelfs sprake zijn van een opdoen van spirituele ervaringen (verlichting, helderziendheid) aan het eind van een EMDR-sessie.