Griezel- en gruweltraining; Griezelbus-brochure Bijbelse duiding en weerlegging
Veel schoolse of buitenschoolse activiteiten maken kinderen vertrouwd met zaken waarvan een normaal mens een gezonde afkeer heeft, zoals dracula’s, monsters, spoken, vampiers, weerwolven en zombies. Deze griezel- en gruweltraining neemt hun normale weerstand weg en voert hen binnen in de psychologie van het kwaad.
Verschrikkingen en gruwelen zijn vaste bestanddelen van diverse magische en occulte systemen, zoals bijv. het satanisme, het Tibetaanse tantrisme en veel andere magische en geheime culten.
Uit Ezech. 8 blijkt dat griezelen en gruwelen onderdeel waren geworden van de tempeldienst. Om deze reden kwam Gods oordeel over de inwoners van Jeruzalem.
In Matt. 24:15 citeert Jezus de profetie uit Daniël 9:27 over de ‘gruwel der verwoesting’ die eenmaal in de herbouwde tempel zal worden opgericht. De Latijnse naam hiervan is: abominatie van de desolatie, gruwel der verlatenheid.