Halloween (brochure)
(Hallow evening)
Bijbelse duiding en weerlegging
Halloween (1 november) is de moderne naam voor Samhain, het grootste feest van de Keltische kalender. Samhain betekent: einde van de zomer, begin van de winter. Dit keerpunt werd gevierd als familiedag of dodendag, waarbij ook de doden van dat jaar terugkeren voordat zij kunnen ingaan in de halloween-hemel.
Vanuit een ritueel om al deze spoken (geesten der doden) en andere aard- en luchtwezens te vriend te houden, werd Halloween een folkloristisch feest met eigen symbolen zoals de pompoen, om de geesten af te schrikken en het huis te beschermen.
Halloween maakt voor veel kinderen het occulte aanvaardbaar en wekt hun nieuwsgierigheid op om hiermee te experimenteren. Het opent de deur naar de oude heidense religie van de wicca’s en biedt een aanleiding voor pervers en gruwelijk geweld.
“. . .feestdag, nieuwe maan of sabbat zijn slechts een schaduw van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is,” Col. 2:16-17, zie ook vs 18.