Graancirkels

Graancirkels, zie ook bij UFO’s Bijbelse duiding en weerlegging
Graancirkels zijn min of meer ingewikkelde geometrische figuren in koren of andere gewassen.
Bij gebrek aan een wetenschappelijke verklaring neigen steeds meer mensen naar een ‘buitenaardse’ verklaring, in de richting van geomantiek, UFO’s en ley-lijnen. Hierbij is de grens tussen wetenschappelijk onderzoek en mythologische speculatie vaak moeilijk te trekken. Sommigen trachten zelfs de vaak kunstige figuren te ontcijferen als ‘heilsboodschappen van Sumerische goden’.
Genesis 6 (vlak voor de zondvloed) spreekt van een verzwagering van de ‘zonen Gods’ met de mensenkinderen. Dit zijn de zogenaamde nephilim (van naphal = vallen, neerdalen), nl. de ‘goden’ uit de Sumerische, Babylonische, Egyptische, Griekse of Germaanse mythologie.
In zijn eindtijdrede (Matt. 24) wijst Jezus Christus naar een gewelddadigheid en zorgeloosheid ‘zoals het was in de dagen van Noach’. De apostel Paulus waarschuwt voor allerlei krachten, tekenen en wonderen der leugen, waarmee de komst van de antichrist gepaard zal gaan (2 Thess. 2:9).