Handlijnkunde

Handlijnkunde (Grieks chiromantie) Bijbelse duiding en weerlegging
Deze vorm van waarzeggerij begint vaak met: “Toon mij de binnenzijde van je handen en ik zeg wie je bent.”  De occultist ‘leest’ uit de structuur en de lijnen van de hand: karakter, aanleg en zelfs gedragspatronen. Hij ziet verleden, heden en toekomst van de persoon. Met deze waarzeggende kennis voorspelt de occultist de verdere levensweg van de persoon. Handlezen is een vorm van waarzeggerij. De bijbelse afwijzing is bekend: Lev. 19:26 en Deut. 18:10.  Naast dat men zich openstelt voor het occulte – met alle gevolgen van dien –  stippelt de occultist ook nog eens de levensweg uit. Wat de voorspelling betreft, zie Deut. 29:29 en Col. 3:3.