Harry potter verlokt kinderen met toverij.

Het lijkt stil met de hype wat betreft de Harry Potterboeken, maar is dat terecht. Op Amerikaanse sites wordt nog steeds gewaarschuwd voor de achtergrond en de invloed van deze boeken. Op de site Lighthousetrails.com staat:

“Als je bedenkt, dat van de Harry Potterboeken meer dan 400 miljoen exemplaren zijn verkocht (de films zijn even succesvol), is het duidelijk dat “Harry Potter” een  grote impact op onze Westerse maatschappij heeft gehad. De volgende twee commentaren van Harry Potterfans die het oneens zijn met mijn observaties, zijn ontdekkend.

  • Ik verlang er intens naar om naar Zweinstein (= hogeschool voor hekserij en hocus-pocus) te gaan, omdat ik ervan houd wat ze daar leren en ik wil heks zijn. Gioia B.
  • Ik vind het derde boek geweldig, omdat daarin Harry zijn peetvader ontmoet en professor Lupin, een werkelijk goede kerel. Harry L.

Deze “werkelijk goede kerel” is een weerwolf en eveneens een tovenaar en Harry’s peetvader is een onbetrouwbaar persoon. Omdat kinderen overal naar bovennatuurlijke sensaties verlangen, is Groot-Brittannië, het land waar alles over Harry Potter begon, een wonderland voor keuzes van onderzoek naar praktische toverij geworden. En heel veel jongelui zijn door Harry’s visie gegrepen. Twee Britse verslagen van  dit verschijnsel tonen ons dit duidelijk. Populaire vormen van occult entertainment heeft een snel groeiende interesse voor toverij bij kinderen aangewakkerd. De Pagan Federation (= vereniging van heidenen/paganisten) is voldaan. Hoewel ze weigert nieuwe leden onder de 18 jaar toe te laten – het gaat om een gemiddelde van honderd inlichtingen per maand van jongeren die heks willen worden – zegt ze af en toe overstroomd te worden met telefoontjes. Die vereniging meldt: “Elke keer als er een artikel over toverij of heidendom verschijnt, krijgen we een enorme golf telefoontjes meestal van jonge meisjes.”

Bron:Lighthousetrails.com