hersenhelften

Hersenhelften—linker/rechter

Samenvatting: Wat is de betekenis van linker- en rechter hersenhelft en hoe brengt men de ‘gewenste verbinding’ tot stand?
__________

In de onderwijs-therapie is de leer van de hersenhelften een functie van onder meer de Edukinesiologie; deze ligt ten grondslag aan het draaien of tekenen van Lemniscaten.

Zij gaat ervan uit dat iemands linker- en rechter hersenhelften heel verschillende functies hebben, te vergelijken met de sterrenbeelden Vissen en Aquarius. De linker hersenhelft is rationeel, logisch en mannelijk, de rechter hersenhelft is holistisch, intuïtief en vrouwelijk georiënteerd. Bij de meeste mensen overweegt één hersenhelft en is de andere onderontwikkeld. Dat is kenmerkend voor een niet-gebalanceerde persoonlijkheid en kan zich uiten in leer- en gezondheidsproblemen. K-E-B beoogt de uitgeschakelde hersenhelft weer te activeren (in het Westen zou dat de rechter-hersenhelft zijn), waartoe allerlei lichamelijke en zintuiglijke oefeningen worden voorgeschreven.

In de neurologie (leer van de zenuwen) is bekend dat elke hersenhelft de tegenoverliggende ogen, oren of lichaamsmotoriek bedient. Wanneer bijvoorbeeld door een beroerte het linkerdeel van de hersenen wordt getroffen, blijken de motorische en zintuiglijke functies in het rechterdeel van het lichaam te zijn aangetast, en omgekeerd. Op dit feit worden nu de volgende redeneringen gestoeld:

  • De eerste is dat dit ook omgekeerd geldt, en dat motorische en zintuiglijke oefeningen (samengebracht onder de noemer kinethetisch) de werking van de hersenen kunnen beïnvloeden. Dit omkeren van oorzaak en gevolg is puur hypothetisch, om niet te zeggen primitief-magisch. Je zou het kunnen vergelijken met: “Als het gaat onweren, ben ik bang; pas nu op en wees niet bang, want anders gaat het onweren!”
  • De tweede is dat delen van de hersenen naar believen kunnen worden uit-, aan- en samengeschakeld. Het verbinden van linker- en rechter-hersenhelft is wetenschappelijk onbewezen. In werkelijkheid gaat het echter om het maken van een verbinding tussen je eigen ziel en de ziel van de kosmos. Net zoals de hindoe allerlei wegen leert om zijn eigen ziel (Atman) te verenigen met de wereldziel (Brahman) Met andere woorden: met deze hersenoefeningen kan men zich in verbinding stellen met de bovennatuurlijke, spirituele werkelijkheid.
  • De derde is de esoterische duiding van linker- en rechterhersenhelft naar rationeel-mannelijk en intuïtief-vrouwelijk. Nog maar kort geleden werd zo’n duiding door de hele academische wereld als puur fantasie of bijgeloof verworpen. Tegenwoordig staan veel professionals hiervoor open, op dezelfde wijze als de star-ages Vissen en Waterman astrologisch worden geduid naar analytisch en holistisch.