Lemniscaten

 

Samenvatting: Lemniscaten draaien wordt gezien als nuttig bij de ontwikkeling van de grove motoriek. Hiermee zouden de hersenfuncties in balans worden gebracht.

Een lemniscaat ziet eruit als een liggende acht en is de uitdrukking van een wiskundige functie. Maar het is ook een occult symbool dat de kringloop van de levenscyclus weergeeft en de verbinding legt tussen beide werelden van de mens: de zichtbare wereld van de schijn (maya) en de onzichtbare wereld der goden. Dit wordt verborgen achter indrukwekkend klinkende termen, zoals het integreren van je linker (mannelijke en rationele) hersenhelft met je rechter (vrouwelijke en intuitieve) hersenhelft.
“De liggende acht is een belangrijke oefening voor balans in het gehele lichaam, tussen alle symmetrische organen. Kort gezegd: het lost conflicten op en bevordert algemene soepelheid.”

Een niet-onderbouwde stelling als deze spreekt in deze postmoderne tijd veel mensen zozeer aan dat het stellen ervan voor hen geldt als bewijs. In de methode Schrijfdans worden lemniscaten gebruikt bij oefeningen en tekeningen. Hieruit ontlenen wij het volgende citaat:
“Naar boven en naar de deur, naar beneden, er naar boven naar het raam, nu gaan we over het midden, weer naar boven, beneden, weer naar het midden toe, enz. enz. Zo voelt en hoort het kind de bewegingen en gaat het langzamerhand vanzelf. De reactie van het kind is altijd erg dankbaar: blij en verbaasd, een nieuwe wereld is opengegaan en ik neem aan dat er ook een nieuw proces in gang is gezet! Lichamelijk en geestelijk is er veel gebeurd.”

Voor een verdere bespreking verwijzen wij naar onze brochure Schrijfdans—een beoordeling.

Tijdens een presentatie van de New Age-school in Hilversum werd aan ouders en belangstellenden een aantal technieken uitgelegd waarmee men de beide hersenhelften met elkaar zou kunnen verbinden. Gesuggereerd wordt dat de Westerse mens erg eenzijdig ontwikkeld is, maar nu moet leren zijn evenwicht te vinden door veel meer aandacht te schenken aan intuïtieve en emotionele. Dat vermogen zou gelegen zijn in de rechter hersenhelft en op die manier worden kinderen geconditioneerd naar het denken in beelden en symbolen, weg van het abstracte denken dat uitgaat van fundamenten en criteria.
Door deze handeling wordt het vermogen tot onderscheiden belemmerd en wordt de wezenlijke functie van kennis en onderwijs ondergraven, zoals het leren zelfstandig denken en beslissen vanuit algemeen geldende kaders van waarden en normen.

Lemniscaten zijn één van de uitdrukkingsmogelijkheden van de zgn. kinesiologie of bewegingsleer. Daarbij gaat men ervan uit dat, zoals de hersenen de motoriek en de zintuigen beïnvloeden, het omgekeerd ook mogelijk moet zijn, d.w.z. dat via bewegings- en zintuigelijke oefeningen de hersenfuncties te beïnvloeden zijn. Dit laatste is een onbewezen stelling, die uitgaat van het esoterische denkkader van de Oosterse religies. Voor een beschrijving en beoordeling verwijzen wij naar Edukinesiologie.