Feng Shui, afstemmen op Chi

 

Samenvatting: Geluk en succes door de juiste afstemming op ‘Chi’ in bouwkunst en zakendoen. Een beschrijving en bijbelse toetsing door G.P.M. Feller
_____________

Heb je last van een onprettig, onbestemd gevoel? Zit je niet lekker op je nieuwe bankstel? Slaap je slecht? Volgens de nieuwste rage Feng Shui is de kans groot dat je meubilair in de verkeerde energiebaan staat. In Nederland wordt Feng Shui steeds meer toegepast bij het inrichten van woningen en kantoren. De gelovigen beweren dat dit voorspoed, geluk en gezondheid bevorderd. Ook voor ruzies in de familie, ongelukken thuis of op de werkplaats, zelfs voor slechte bedrijfsresultaten kun je bij de Feng Shui ‘meesters’ terecht. Is er sprake van een onschuldige hype of schuilen er reële geestelijke krachten achter de Feng Shui?
Taoïsme
Feng Shui, is de kunst van het manipuleren van de universele kracht Chi, zodanig dat deze energie ongeblokkeerd kan stromen in onze lichamen en omgeving. Daarvoor kent de Feng Shui tal van middelen en ‘behandelingen’. Dit varieert van veranderen van interne of externe architectuur, inrichting van kamers en meubilair, kleurenkeuze, handlijnkunde, astrologie, bepalingen van karma en entiteiten, aardstralenmetingen, esoterische kuren, BaGua, tot een ecologisch bewustzijn. Feng Shui, betekent letterlijk wind en water. Het is een deel van de duizenden jaren oude Chinese filosofie, het Taoïsme. Het is gebaseerd op het yin en yang principe, dit zijn de twee kosmische oerkrachten, die verwekt zijn in de oeraanvang de ‘Tai Chi’.Samen vormen ze een eenheid, een harmonie. Yin is het vrouwelijke, donkere, passieve, langzame en koude. Yang is het manlijke, lichte actieve, warme en snelle. Als Yin zwakker wordt, dan wordt Yang sterker en omgekeerd. Alles wat er bestaat, elk voorwerp en ding of persoon is doordrongen van deze geestelijke oerkrachten. De zon is bijvoorbeeld Yang en heeft als tegenpool de maan, die weer yin is. Als het nu springvloed is , dan wordt de Yangkracht groter. Daarom is bijvoorbeeld de astrologie in de berekeningen van de Feng Shui zo belangrijk, omdat men zo een van de vele indicaties heeft hoe het staat met de yin en yang verhoudingen op dat moment. Niet alleen in de natuur, maar ook in de mens zelf.


De Wet van de Vijf Elementen
Het is de kunst van de Feng Shui meester om met allerlei ingewikkelde berekeningen een indruk te krijgen van de kosmische energiekrachten, dit gebeurt vaak door analogieën. Zo komt de zon op in het oosten en bereikt zijn ‘warmste punt’ om twaalf uur ‘s-middags, en gaat onder in het westen dan is het donker. Dan zit er veel yinkracht in de lucht. Tussen die twee uitersten zouden de yin en yang krachten fluctueren. Dezelfde soorten analogieën kun je ook houden voor de tijd, seizoenen, richtingen, sterrenbeelden en alle zaken die zich in een cyclus bewegen. Een andere simpele maar krachtige manier om de kosmische kracht Chi te bepalen is via de wet van de vijf elementen. Deze elementen zijn: vuur, aarde, metaal, water en hout, die samen een evenwicht vormen. Ieder element in dit evenwicht kan echter de harmonie verstoren door toenemende of afnemende yin of yangkracht. Als men een blauwdruk van de kosmische balans wil krijgen van een voorwerp of een persoon moet met een dergelijke disharmonie rekening gehouden worden. De zogenaamde acht trigrammen zijn de basis voor iedere analyse vanuit de Feng Shui .Van de acht trigrammen behoren er vier tot de ‘oostgroep’ en vier tot de ‘westgroep’. Een westgroep huis kan bijvoorbeeld energetisch prima gecombineerd worden met een westgroep persoon.


Analyse van een Feng Shui meester
Van ieder voorwerp of persoon worden trigrammen gemaakt die onder andere een getalswaarde hebben die onderling moet ‘harmoniëren’. Het kennen van deze getalsverhoudingen ook wel numerologie genaamd, is een belangrijke esoterische wetenschap. Net als de astrologie wordt de numerologie betrokken op het milieu. Er wordt beweerd dat als men iemands getallen, trigrammen en kleuren kent, men in staat is diens gedachteleven te beïnvloeden, of zelfs schade te berokkenen. Uiteraard beweren de Feng Shui aanhangers dat ze allen bezig zijn met de ‘goede’ harmonisaties. Een ‘goede’ feng shui meester moet veel berekeningen maken om de invloed van ‘aardstralen’ te bepalen. Men gelooft dat er energiebanen of vibraties door de aarde lopen, die met een wichelroede zouden zijn op te sporen. New Agers noemen die krachtlijnen ook wel ley-lijnen. Ook in de Keltische mythologie kent men de ley. Ley wil zeggen: het spoor dat de draak of oude slang in zijn vlucht gevolgd heeft! In het lichaam van een mens worden deze lijnen meridianen genoemd. Feng Shui werkt veel met geomantie of aardmagie, dit is de leer van de kosmische betrekkingen van plaatsen en bouwwerken. De basisgedachte van de geomantie is dat er op de aarde natuurlijke ‘heilige’ plaatsen zouden zijn (‘krachtoorden’) die vanwege hun hoedanigheid en de ermee verbonden mythen een bijzondere en unieke betekenis hebben voor de hele wereld. Uitgerekend op deze plaatsen manifesteert zich het goddelijke op bovennatuurlijke wijze!

Een kompas, een wichelroede en een sterrenkaart zijn dus belangrijke diagnostische instrumentaria! Al deze berekeningen vinden plaats vanuit de leer zoals die in het boek der veranderingen de I-Tsjing wordt weergegeven. Dit is een Chinees orakelboek dat van grote invloed geweest is op het confucianisme (filosofie) en Tao (religie) In moeilijke situaties werd met een munt of plantenstengel een orakel geworpen, men las dan in de gevormde patronen de yin en yang verhoudingen af. De ingewikkelde trigrammen vormen nu het orakelmateriaal.

Enkele praktische voorbeelden. De aanwezigheid van planten en bloemen en het geluid van kabbelend water hebben een rustgevende en tegelijkertijd stimulerende invloed. Zo harmonieren bijvoorbeeld puntige uitsteeksels in een ruimte niet met stressbestendige mensen. En wonen langs een snelweg is ook ongunstig. Men moet ‘Sha” dat wil zeggen slechte kosmische invloed zien te vermijden. Hoewel velen die zich met Feng Shui bezig houden hardnekkig ontkennen dat het met een religie te maken heeft, is het duidelijk dat je toch doorkneed moet zijn in alle ‘ins’ en ‘outs’ van het Taoïsme om een analyse te kunnen maken. Alle rituelen en berekeningen volgen zal zeker openingen geven voor de geest van Tao waarmee een ‘meester’ kosmisch gezien zich heeft besmet.


Feng Shui en zaken doen
Feng Shui heeft niet alleen te maken met (binnenhuis) architectuur, maar de universele chi stroom heeft ook alles te maken met goede zaken doen, en de wind mee hebben in het leven. Om dit te illustreren gaan de meest ongelooflijke verhalen de ronde. Zoals het verhaal dat een mooi groot standbeeld in een vergaderzaal verplaatst werd, waarna de winsten van het bedrijf drastisch kelderden. Totdat gelukkig de meester ontdekte dat de nieuwe plek te veel ‘sha’ met zich meebracht. In een ander bedrijf had men ‘ontdekt’ dat in drie kantoorruimtes mensen steeds ziek werden of zo snel mogelijk het bedrijf verlieten. Zo redeneren de meesters; het onwetend voort laten bestaan van ‘kritische’ werkruimten kan een bedrijf ongelooflijk veel geld kosten door personeelsverloop. Enkele kosmische tips: Hou altijd gezicht op de uitgang, laat een werknemer nooit met zijn rug naar de deur zitten. Ook niet in het verlengde van een deur, dat geeft hem het idee dat hij altijd in de gaten gehouden wordt en bovendien zit hij in een slechte chi stroom, hetgeen ‘altijd’ gevolgen voor de produktie of gezondheid heeft. Gebruik altijd warm licht in plaats van tl-lampen. Het gebruik van spiegels is historisch in Feng Shui, hoewel enige fanatiekelingen tegenwoordig beweren dat een spiegel weinig meer ‘doet’ omdat er in tegenstelling met vroeger weinig metaal meer in zit. Licht kan de gehele atmosfeer bederven en leidt taoïstisch gezien tot hoofdpijnklachten. Naast de inrichting van het meubilair is de posities van verschillende werknemers ook van belang. Ieder persoon kun je volgens de principes van de I-Tjing verdelen in een van de trigrammen. Astrologisch en qua chi stroming moeten ze ook op een harmonische wijze een plek tegenover elkaar hebben in een kantoorruimte. Een goede meester screent en passant natuurlijk ook de toegangswegen en tuinen rond het pand en lost blokkades daarin op. Als het even kan zelfs hele landschappen. Alles moet bezield worden door inrichting en inwijding van het Feng Shui principe. De hele kosmos is ook te zien als een wereldbrein, een bezielde eenheid. De ecosofie (wijsheid in milieu) moet bruggen slaan tussen oosterse mystiek en westerse techniek. De Groenen moeten esoterisch gemaakt worden en de wetenschap moet gespiritualiseerd worden ladus de ‘hardcore’ van de Feng Shui beweging.


Mystiek en gezond verstand
De moderne westerse architectuur is vooral gericht op vorm en functie. Feng Shui voegt daar de factor mystiek, magie en gevoel bij. Feng Shui werkt in eerste instantie net als ieder bijgeloof of houvast. Als je je leven er tot op zekere hoogte op afstemt door middel van rituelen en discipline, dan kun je het op de lange duur alleen echt opbrengen als je er werkelijk achterstaat. Het heeft ook een ‘self-fulfilling prophecy-kant’ Sommige zaken zoals hier boven beschreven voorbeelden zijn zaken die inspelen op het ‘gezond verstand’, maar Feng Shui maakt ook steeds meer opgang omdat mystiek in opkomst is. Het gevoel moet meer spreken. Dat de mens vervalt in een simpel bijgeloof en daar zijn gedachten en handelingen op baseert, is nog lang niet het ergste gevolg van de Feng Shui cultus. Het toelaten in ons leven van termen als kosmische energie die tot uitdrukking komt in levenslijnen, conditioneert de mens naar een esoterische of occulte levensbenadering. Daarmee komt de postmoderne mens open te staan voor de wereld van machten en geestelijke overheden die daarmee daadwerkelijk invloed op hem krijgen en binden. Geleidelijk wordt de mens binnengeleid in de wereld van astrologie en numerologie en wordt door de mysteries van de zogenaamde energiestromen, langzaam ingepakt door de geest van Tao, om vervolgens verduisterd te worden in het verstand en vervreemd van het leven van God. (Ef. 2:1-3, 4: 17-19). De Bijbel noemt het manipuleren van geestelijke entiteiten, toverijen, astrologie en je laten leiden door rituelen om daarmee waarzeggende geesten te raadplegen een gruwel in Gods ogen. (Jes. 45:10-14) Door Feng Shui worden we met de ‘aardlijnen’ weer terugbetoverd in een animistische wereldvisie. Het brengt ons weer terug in de bijbelse tijden waar het volk de Baäls en Astartes vereerde. (1Kon.16:29-33) Deze bijbelse hoogten zouden dan te zien zijn als krachtpunten van zulke lijnen, waar mensen in contact traden met het ‘heir des hemels’ (1Kon.3:2-3 Ezech.6:1-7) God is geen hemelse I-Tjing die we kunnen beheersen als we maar de juiste technieken en formules kennen. In Hand.20:19-20 worden heidenen die tot bekering gekomen zijn opgeroepen deze toverboeken te verbranden omdat de geest hierachter een verderfelijke invloed op de mens heeft. Tot slot kan worden opgemerkt dat een toenemend milieubewustzijn door Feng Shui gebruikt wordt om mensen om te vormen tot een ecologisch bewustzijn. Milieubewustzijn uitgaande van het bijbelse rentmeesterschap, waarbij de mens, zelf deel van de schepping verantwoordelijk tegenover God is zeer goed. Ecologisch bewustzijn, is een vorm van new age denken waarbij de mens zelf mikro-kosmisch op de schepping als makro-kosmos betrokken is door yin yang denken en het opnieuw betoveren en vergoddelijken van de natuur.

Literatuur:
Lilian Too’s–Feng Shui, harmonie in wonen en werken
Dr Stephen Field–The Feng Shui gate, San Antonio USA
Master Larry Sang–Feng Shui Analysis
Chr. Literatuur: Drs R.H. Matzken, New Age Handboek, Buyten & Schipperheyn Amsterdam1990
Gerard Feller–Tovenaars van de 20ste eeuw–Gideon Hoornaar