Hexagram
(Grieks: Hexa = zes; gramme = figuur)
Bijbelse duiding en weerlegging
Dubbele driehoek (het omgekeerde van de joodse Davidster). Deze zeshoek symboliseert het opgaan van de materie in de geest.
De I Tjing maakt ook gebruik van het hexagram.
In de Bijbel hebben materie en geest allebei hun eigen functie; zij versmelten niet. In het boek Openbaring is het symbool van de Antichrist hex-hex-hex (Op. 13:18).