Hersenhelften

(Linker- en rechter-) Hersenhelften Bijbelse duiding en weerlegging
Esoterisch leerstuk waarbij de beide hersenhelften geheel verschillende functies hebben, te vergelijken met de sterrenbeelden Vissen en Aquarius.
Links is rationeel, logisch en mannelijk, rechts is holistisch, intuïtief en vrouwelijk. Veel problemen van de westerse mens en samenleving worden toegeschreven aan onbalans tussen links en rechts. Om de rechterhersenhelft te activeren, worden allerlei ‘kinesiologische’ oefeningen voorgeschreven.
Neurologisch bezien, is er wel functioneel onderscheid tussen L en R, maar het hier genoemde onderscheid is onwetenschap-pelijk en puur esoterisch. In feite gaat het om een verbinding tussen je eigen ziel (Atman) en de wereldziel (Brahman).
Bijbels gezien is dit een vorm van wichelarij en het openen van een deur naar het rijk der duisternis.