Holistisch

Holistisch
Engels voor ‘whole’ is geheel
Bijbelse duiding en weerlegging
Het begrip ‘holisme’ gaat uit van een ontologische (wezenlijke) eenheid van alle dingen en ontkent elke tegenstelling. Tegenstellingen zijn slechts schijn en ‘liggen tussen de oren’. Vanuit deze drogreden stelt men zich open voor ‘hemelse entiteiten’, die ons als archetypes of geleidegeesten invoeren in ‘het oneindige reservoir van wijsheid en kennis’. Het bijbelse begrip ‘heelheid’ gaat uit van een herstel van de verbroken scheppingseenheid:
* God <> mens,
* man <> vrouw,
* mens<> omgeving).
Deze vindt niet plaats door verlichting of vereniging, maar vanuit de verzoening door Jezus Christus, zie Col. 1:15-20.