Horoscoop
(Grieks horos = tijd; skopeoo = bekijken)
Bijbelse duiding en weerlegging
Een cirkelvormige, grafische voorstelling van de stand der hemellichamen op het moment van geboorte. Met dit instrument heeft de astrologie invloed op de mens die hieraan geloof hecht en zijn leven hiernaar richt. Hierbij wordt de moderne mens betrokken op, en zelfs gebonden door, astrale machten, die in staat zijn de mens te ‘belezen en zijn leven te maken tot een ‘zelfvervullende lotsbestemming’! “Nee, (volk van Israël), u had alleen maar aandacht voor andere goden. U hebt de tent van de god Moloch en het beeld van de sterrengod Romfa meegesjouwd. U hebt beelden vereerd die door uzelf waren gemaakt. Daarom zal Ik u wegvoeren naar verre streken, nog verder dan Babel,” Hand. 7:43