Homeopathie (Grieks: homoios = gelijksoortig; pathos = lijden) Bijbelse duiding en weerlegging
Een geneeswijze die ziekten bestrijdt met een middel dat bij gezonde mensen verschijnselen veroorzaakt die op de ziekte lijken (similia similibis correctur). Daardoor wordt het lichaam aangespoord om zelf de ziekte te bestrijden.
Een ander kenmerk is het sterk verdunnen of potentieren (van D6 tot D30 toe), waarbij een hogere verdunning soms een beter resultaat biedt dan een lagere verdunning.
Twee bezwaren tegen Homeopathie zijn:
1. Verbinding met de leer der Antroposofie, aangehangen door de grondlegger, Christian Hahnemann.
2. Het potentieren zou een ‘levenskracht’ vrijmaken die we terugvinden als ‘Chi’ bij de Chinezen en als ‘Prana’ bij de Hindoes.
3. Bovendien leggen sommige homeopaten een verbinding met typisch-occulte geneeswijzen zoals Iriscopie en Magnetisme.